We guide you to successful analyses
OK

Välkommen till Pretech Instruments

Vi tillhandahåller väl utvald utrustning och personell kompetens för att underlätta vardagen på laboratoriet, vilket leder till högre produktivitet och noggrannare resultat. Detta gör vi genom främst genom personlig kontakt med våra kunder. Till hjälp har vi noga utvalda leverantörer av produkter.

Starta 2018 effektivare, säkrare, renare
och miljövänligare på ditt lab


BAck to Uni

SÅ HÄR GÖR DU!