Nyhetsknapp2 Webshop
We guide you to successful analyses
OK

Automatisera din provberedning för PCR och qPCR med PIPETMAX

Pipetmax

Provpreparering kan uppfattas som en börda för forskning. Med Pipetmax kan du enkelt automatisera provberedningssteget.
PIPETMAX är enkel att använda. En personlig automatiserad vätskehanteringsplattform avsedd för nyckelfärdiga forskningsapplikationslösningar.

PIPETMAX riktar sig mot molekylärbiologiska tillämpningar, och automatiserar monotona och tidskrävande provberedningssteg traditionellt som idag görs med manuell pipettering.

PIPETMAX är nästa logiska steg istället för en manuell pipett. Praktiskt taget alla manuella pipetteringsprocesser kan automatiseras med PIPETMAX och frigöra lab.personal så att de kan fokusera på viktigare aspekter i sitt jobb. Detta innebär att den passar in i en molekylärbiologisk process i hela provberedningssteget, före proverna analyseras och efter det att de har samlats in.

PIPETMAX är utformad för att vara liten och tillräckligt billig för personligt bruk eller användning i en liten grupp. Den kan enkelt användas av olika lab.personer och tar ytterst lite bänkutrymme.

PIPETMAX har två utbytbara pipetteringshuvuden som kan användas på en gång och lätt kopplas ur för hand. Brickbasen är anpassningsbar för olika typer av plattor, och den rörliga XYZ-systemet kan enkelt pipettera en till 384-brunnsplattor. Instrumentet är helt slutet för att skydda prover, men höljet är avtagbart för användning inom ett dragskåp.

En användarvänlig programvara ingår för protokollkonfiguration och styrs från en" platta" eller från din dator.

PIPETMAX kan användas för följande tillämpningar: PCR / qPCR; cellbaserade analyser, NGS prep; ELISA-prep; spets baserat urval prep.

Fördelar med automation med PIPETMAX :

  • minskar risken för mänskliga fel - i laboratoriemiljö; Misstag är otast kostsamma.
  • Förbättrad noggrannhet och precision - tillförlitliga uppgifter och resultat som lätt kan dupliceras är avgörande för forskningsprocessen. Automation ger säkra resultat som kan replikeras.
  • Flexibilitet av en öppen plattform - Bara för att forskarna använder ett speciell kit idag betyder inte att de kommer att använda det nästa år. Till skillnad från vissa andra plattformar, kan PIPETMAX programmeras för att köra en mängd olika kit från olika tillverkare. Detta innebär att ingen är låst i till en viss kit tillverkare eller reagensleverantör.
  • Användarvänlig - Med de flesta automatiserade system tvingas användarna att lära sig någon form av programmering, PIPETMAX-användare har möjlighet att ladda ner en i förväg utvecklad och av tillverkaren verifierat mjukvara/protokoll.
  • Ökad prestanda och konsekvens - två personer pipetterar inte på samma sätt. Variation mellan pipettanvändare kan resultera i variationer i resultaten. Detta kan ofta kräva uppgifter som upprepas tills resultat överensstämmer, vilket slösar tid och resurser. Automatiserad process säkerställer enhetlighet i varje resultat, varje gång, oavsett vem som trycker på knappen.
  • Ökad lab.produktivitet - laboratoriepersonal kan fokusera på viktigare saker i sitt arbete samtidigt som PIPETMAX körs i bakgrunden.
  • Ökad säkerhet genom ergonomiska lösningar - PIPETMAX är den ultimata ergonomisk pipetteringslösningen eftersom proverna behandlas automatiskt, exponering för farliga prover och repetitiva manuella processer tas helt bort..

Vad gör PIPETMAX annorlunda?

Många av de automatiserade pipetteringslösningarna, som finns idag, är mycket dyra. De är sofistikerade plattformar med motsvarande komplexa operativsystem, och är ofta köpta motiverade av en mängd behov för flera användare. De kräver en ordentlig utbildning, står centralt placerade och blir såldes svåra att kontinuerligt använda. Dessa plattformar kan också innebära att en lång utbildning behövs som inte på något sätt är möjlig för att producera en eller två plattor, då är PIPETMAX perfekt i dess enkelhet, prisvärdhet och närhet.