Nyhetsknapp2 Webshop
We guide you to successful analyses
OK

Grön Kemi - Hur gör du ditt Lab grönare och renare

Grön Kemi - Hur  gör du ditt Lab grönare och renar


Vad menas med Grön Kemi?


Grön kemi innebär en helhetssyn runt hur man framställer kemikalier. Allt från vilka råvaror som använts, hur man gör processen och hur slutprodukten påverkar miljön och klimatet så lite som möjligt. Grön kemi syftar till att förbättra processer och teknik för att minska uppkomsten av avfall, minimera förbrukningen av ändliga resurser, och att söka alternativa kemikalier som vanligen används farliga ämnen. Det kan också ses som "hållbar kemi".

Grön kemi
Radleys designar innovativa produkter som kan leverera säkrare, renare, grönare och mer produktiva arbetsmetoder i laboratoriet.

Radleys strategin för grön kemi
Som tillverkare av laboratorieutrustning, är Radleys väl positionerade för att ge ett betydande engagemang för utvecklingen av grön kemi. I deras fokus på innovation och effektivitet, har de utformat kit som gör det möjligt för forskare att utföra sitt kemisk syntes på ett mer produktivt och miljövänligt sätt.

Hur rätt Kemiutrustning kan minska laboratorieavfall
Vid utformningen av laboratorieutrustning, tittar Radleys på vanliga laboratorieapplikationer och överväger hur de kan göra dem bättre. Hur kan man öka effektiviteten? Hur kan man förbättra säkerheten? Hur kan man spara tid, utrymme och pengar?
En av de viktigaste delarna i den pågående forskning och utveckling innebär därför att identifiera sätt att öka produktiviteten samtidigt som avfall och energiförbrukning minskar.

AVA Lab Control Software
Ett exempel på utrusning från Radleys är deras AVA Lab Control Software, vilket gör att du kan styra din befintliga labbutrustning och automatisera din kemi. När du automatisera din kemi med hjälp av mjukvarustyrda tillägg och exakt temperaturkontroll, kan du ta bort manuella fel som kan leda till "dåliga" partier. Detta kommer i sin tur minska din kemiskt avfall och energiförbrukning, eftersom du kommer varken behöver kassera dessa "dåliga" partier eller upprepa ett misslyckat experiment.

Värmeblock
Ett annat sätt att begränsa kemiskt avfall och energiförbrukning är genom att byta från användning av oljebad, för att värma rundkolvar, till värmeblock. Värmeblock är ett oljefritt alternativ, vilket innebär att de minskar avfallet och samtidigt vara säkrare och mindre kostsamt att köra.
Radleys "Heat-On"aluminium värmeblock är också skickligt utformade för att värma snabbare än andra uppvärmningsblock, vilket minskar energiförbrukningen med i genomsnitt 30%.

Minska vattenförbrukningen


Området där syntetiska kemister kan göra en ännu mer uppenbar inverkan på miljön är genom att minska vattenförbrukningen.
Den kaliforniska torkan har visat att vatten inte är en obegränsad resurs som kan tas för givet. Men många laboratorier fortfarande använda vattenkylda kondensorer, vilka kan konsumera upp till 150 liter vatten per timme.

Findenser
Med detta i åtanke har Radleys utvecklat Findenser tillsammans med AstraZeneca. Denna "luftkylare ersätter vattenkylda kondensorer i mer än 95% av vanliga kemiapplikationer, men det kräver absolut inget rinnande vatten för att fungera.
Framåttänkande organisationer som University of California, San Diego och Roche har ersatt vattenkondensatorer med Findensers som en del av deras engagemang för hållbarhet och grön kemi.

Grön kemi - ett fortlöpande engagemang
Paul Anastas och John Warner har publicerat 12 principer för grön kemi. Huvudpunkter inkluderar fokus på att minimera avfallsproduktionen i stället för behandling / bortskaffande av avfall
Dessa är utmärkta riktlinjer som vi alla skulle kunna följa för att göra kemi en övergripande mer hållbar fält.

Radleys, har förstått vi att deras utrustning kan aktivera kemister för att vara "gröna". Det är därför vår forsknings- och utvecklingsteam ständigt letar efter sätt att förbättra befintliga metoder.