Nyhetsknapp2 Webshop
We guide you to successful analyses
OK

Vi väljer Vindkraftel.

el miljövänlig

Nu har vi tecknat avtal med Telge Energi om miljövänlig el i form av 100% vindkraft.
- "Vi hjälper våra kunder med att få ett "GRÖNARE LAB", så att själva jobba för att att även vi blir GRÖNARE på vårt företag ligger i linje med vår affärsidé" säger Mikael Hollmark, VD